הדינוזאור

ראש של דינוזאור, קראתי בשמחה. בכלל לא העלתי על דעתי שיהיו ממצאים פליאונתולוגים בגליל המערבי.

עצרתי לצלם. בייבי דינוזאור הציץ אלי

העין, הנחיריים, אפילו הפה והשיניים.

שאר המטיילים חלפו על פניו. סתם סלע, הם אמרו.

דינוזאור! אתם באמת לא רואים? הם נדו בראשם, והודו שאולי, אולי יש משהו דינוזאורי בדינוזאור שלי. אז בבית ציירתי.

baby Dinosaur

עכשיו רואים?

דינוזאור עשוי דולומיט מביט בעיניים חלולות על עולם שהשתנה הרבה מאז חי אי אז בתקופת המשהו הקדמון.

אין, אין על דמיון!

עינבל