Smile, Midjourney, smile!

האם שמתם לב שהדימויים ה"אוטומטים" של מידג'ורני, עם דמויות של בני אדם, הם תמיד נורא רציניים?

האמת שרוב האנשים בעולם, אלא אם הם במצב רוח קיצוני, יהיו רציניים. סה"כ הגיוני, אבל למה לא לגרום להם לשנות את הבעת הםפנים, במחי מונח אחד, מילה אחת, או שילוב של שתי מילים בפרומפט?

ההבעה הבסיסית של כל תוצר שתעשו אם לא תגדירו הבעת פנים, היא רצינית להפליא, הנה כך:

A blonde woman with a bearded man, style of grant wood,fullbody portrait

P; A blonde woman with a bearded man, style of grant wood, fullbody portrait


הוסיפו אור זהוב ותקבלו הבעות נעימות יותר:
GOLDEN LIGHT

Golden light on A blonde woman and bearded man, style of grant wood, fullbody portrait

עוד שמחה? מונחים של אושר:


ואפשר גם להקדיר פנים, תרתי משמע:

eerie

p: eerie, A blonde woman with a bearded man, style of grant wood, fullbody portrait


גם התיאור – אפל (וכאן אנחנו חוזרים לתחום החביב עלי)

DARK

Melancholic

P: Melancholic , A blonde woman with a bearded man, style of grant wood, fullbody portrait

MELANCHOLY + golden light

P: Golden light on A blonde woman and bearded man, style of grant wood, 200 ASA film, fullbody portrait melancholy


Happy, good vibes, Golden light

happy, good vibes, Golden light on A blonde woman and bearded man, style of grant wood, fullbody portrait

Now… Adding Blue to the golden joy will

blue light on A blonde woman and bearded man, style of grant wood, fullbody portrait


That's all, חיים ומוות ביד הלשון