White and gold

שקד

בחניתה, יש שקד גדול סמוך לאלה ארץ ישראלית.
בחודש פברואר, האלה מלבלבת בצהוב (יש הטועים לחשוב שזו שלכת) ואילו השקד פורח בלבן.
בזוית הנכונה, באור המוזהב של שעת שקיעה, זורחת האלה המלבלבת בכתום, ומעניקה רקע יוצא דופן לפרחי השקד הענוגים.
אבל לא בכל שנה מלבלבת האלה בדיוק בעת פריחת השקד.
וכך יצא שהפעם האחרונה שזה קרה היה לפני שבועיים.

פריחת השקד בזהב האלה