ציטוט

Post covid

הייקו

עבר החום
אני בסדר
שאריות שיעול
האוכל מלוח מדי.