גלריה

הבית שלנו- מתחילים קירות מבלוקים

גלריה זו מכילה 18 תמונות

היום התחילו להעלות את הבלוקים בשביל הקירות ולארגן את התפסנות בשביל הממ"ד וקיר ההדף. מוזמנים להציץ בתמונות, ולקרוא את ההערות המצורפות לתמונות. עינבל