Categories
תופרת חלומות

פנימה והחוצה

פנימה והחוצה.
אני מתרוממת מעל המים, שואפת אויר, חוזרת פנימה אל המים ומושכת תנועות ארוכות.
בהתחלה התנועות באות ממני מבפנים החוצה. אחרי עשרים בריכות התנועות מגיעות מבחוץ, אני כבר לא חושבת על התנועות ולא על הנשימות.
אני שואפת אויר כשאני צמאה לו. אני נעה בין פנימה להחוצה, בין כאן ובין הלאה, בין העבר והעתיד.
ההווה הוא היחיד שאני לא נמצאת בו.
הגוף שלי כן. שוחה.
ואז מגיעה התובנה.
פנימה והחוצה. זו התנודה הטבעית ששומרת עלי.
פנימה והחוצה.
האם בפנים זה בגוף שלי? איך אני מזינה ומשקה אותו?
במה אני מלבישה ומבשמת זה בחוץ?
אולי פנימה זה הבית והחוצ ה זו הגינה?
אולי פנימה זה הקיבוץ והחוצה זו הבריכה?
מתנועה לתנועה אני מבינה.
פנימה והחוצה..

זו התשובה.

By Inbal Weisman

I am a creative woman, mother, wife and daughter. I write, illustrat and make dark photography. Nidan - 2nd black belt in karate. A strong and healthy woman.
עינבל ויסמן, ילידת 1975, גרה בחניתה. בעלת תואר ראשון בביולוגיה ובחינוך. אמנית צילום, איור ופיסול. מדריכת קראטה דאן 2.
רעיה, אמא בחינוך ביתי, דודה, בת ונכדה. תופרת חלומות ומגדלת חתולים, כלבה וגינת מרפא